עיצוב פרוייקט תחילת שנה 2018 לחברת סולוג

עיצוב לוח שנה-קטלוג לחברת סולוג

עיצוב מעטפה וגלויה

עמודים מתוך הקטלוג

עמודים מתוך הקטלוג